Displaying posts categorized under

Nieuws

MEMO gaat slapen

MEMO gaat slapen.

Ponnyweide Elzenpasch

Het was spannend of het overleg tussen een aantal gezinnen en de gemeente resultaat op zo leveren. Gelukkig zijn ze er uit gekomen. En zo hoort het ook, als je allemaal het belang van natuurbehoud voor ogen hebt, dan kan het niet anders. De verwaarlozing van het weitje is gestopt. We kunnen er weer van […]

Wijkschouw in het MEMO gebied

De Wijkcontactwethouder Verspuij komt naar onze buurt. Memo fietst met hem mee. Als u zaken onder zijn aandacht wil brengen, laat het ons dan weten.

MEMO ontmoet de burgemeester

Donderdag 10 mei beloofde een mooie dag te worden, maar het regende. De ontmoeting van de wijkorganisaties Rauwenhof/Drumpt en MEMO met de burgemeester ging wel door maar de fietstocht viel in het water. De burgemeester van Tiel Ir. J. Beenakker kwam langs in het kader van zijn verdere kennismaking met Tiel. De organisaties en de burgemeester […]

De Elzenpasch wordt niet gehoord

Memo heeft tevergeefs gepleit voor een bijzondere status voor de Elzenpasch in het nieuwe bestemmingsplan. Helaas het is treurig maar waar, de gemeente heeft de Elzenpasch niet gehoord. Lees het commentaar van MEMO: Gemeente Tiel stelt Elzenpasch teleur. Het is opgenomen onder het kopje bestemmingsplan.

Behoudt ons erfgoed de Elzenpasch

MEMO en de Stichting tot behoud van Natuurgebieden in Tiel en Omgeving tonen hun visie voor het behoud van een enig natuurgebied in Tiel. Door een verandering van het begrip Groen wordt de Elzenpasch niet langer voldoende beschermd.

Toelichting zienswijze door MEMO

Het natuurgebied of het Park De Elzenpasch met zijn bijzonder aanleg (aannemelijk K.G. Zocher)met zijn majesteuze bomen met zijn uniek flora en veelsoortige vogels kan niet meer worden opgevat als willekeurig groen. De Elzenpasch verdient een aparte status.

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 1 juli 2010

De Vereniging MEMO houdt één keer per jaar haar Algemene Vergadering. De conclusie van deze vergadering is dat de vereniging moet blijven bestaan. Ze vervult een nuttige functie. De communicatie gaat hoofdzakelijk verlopen via de website en via e-mails.
Het bestuur wordt verzocht meer de publiciteit te zoeken.

Nieuw Bestemmingsplan

In junie 2010 publiceert de Gemeente Tiel een voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan waar ook Tiel Noord in ligt. MEMO is attent op wat erin staat over de Elzenpasch en over het gezondheidskwartier.

Impressie wijkschouw 22 juni 2010

De wijkschouw die B & W van Tiel houden in Tiel Noord is een begrip geworden. De Elzenpasch staat dit keer centraal.

Baggeren in de Elzenpasch

De Elzenpasch dreigde dicht te slibben. Het waterschap is begonnen met baggeren. De waterdoorstroom moet daarna weer op peil zijn. Gelukkig wordt er rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels.

Het rode gebouw

Het nieuwe woongebouw op het terrein van Vrijthof nadert zijn voltooiing. Met de overlast zal het spoedig gedaan zijn.

Duurzaam Veilig in de Burgemeester Meslaan

Stappen voor een duurzaamveilige Burg. Meslaan. Ook Memo is van mening dat de veiligheid zal toenemen en dat de ontstane overlast afneemt.