Displaying posts tagged with

“Bestemmingsplan”

De Elzenpasch wordt niet gehoord

Memo heeft tevergeefs gepleit voor een bijzondere status voor de Elzenpasch in het nieuwe bestemmingsplan. Helaas het is treurig maar waar, de gemeente heeft de Elzenpasch niet gehoord. Lees het commentaar van MEMO: Gemeente Tiel stelt Elzenpasch teleur. Het is opgenomen onder het kopje bestemmingsplan.

Toelichting zienswijze door MEMO

Het natuurgebied of het Park De Elzenpasch met zijn bijzonder aanleg (aannemelijk K.G. Zocher)met zijn majesteuze bomen met zijn uniek flora en veelsoortige vogels kan niet meer worden opgevat als willekeurig groen. De Elzenpasch verdient een aparte status.

Nieuw Bestemmingsplan

In junie 2010 publiceert de Gemeente Tiel een voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan waar ook Tiel Noord in ligt. MEMO is attent op wat erin staat over de Elzenpasch en over het gezondheidskwartier.