Displaying posts published in

October 2010

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 1 juli 2010

De Vereniging MEMO houdt één keer per jaar haar Algemene Vergadering. De conclusie van deze vergadering is dat de vereniging moet blijven bestaan. Ze vervult een nuttige functie. De communicatie gaat hoofdzakelijk verlopen via de website en via e-mails.
Het bestuur wordt verzocht meer de publiciteit te zoeken.