Welkom op onze site

MEMO SLAAPT

HazelaarTijden veranderen en daar moet je je bij aanpassen. Voor MEMO betekent dit dat ze met haar activiteiten als wijkorganisatie stopt. De wijkcommissie Drumpt/Rauwenhof was bereid deze activiteiten van MEMO over te nemen. MEMO is daar erg blij mee. Het betekent dat de bewoners in het MEMO gebied (Meslaan, Elzenpasch, Moespot en Omstreken) een contactpunt houden. Uit ervaring weet MEMO dat de bestuurders van de wijkcommissie Drumpt/Rauwenhof zeer actief en betrokken zijn bij het wijkwerk. Ze zijn bereikbaar via een e-mail en per telefoon: info@drumpt.info en 06-13304049. Onder deze pagina in de zwarte band staat een link naar hun website.

Het besluit om te stoppen is genomen op de leden vergadering van MEMO. We hebben daar ook nog eens gesproken over de leefsfeer in het gebied. Natuurlijk met een beetje weemoed maar ook met een beetje trots op het werk dat gedaan is. De eerste Nieuwsbrief van MEMO verscheen op 24 december 2003. Dat is nu bijna 13 jaar geleden. MEMO vindt het nu tijd om te gaan slapen. Slapen betekent, dat als het echt nodig is de vereniging weer wakker wordt.

Op de foto een lente beeld uit de Elzenpasch.

Zoals altijd blijven de bestuursleden Geert-Jan van der Sangen, Perry Franken, Jaap Pellikaan en Jan de Koning bereikbaar. De website blijft in de lucht.