Wijkschouw in het MEMO gebied

Persbericht van de gemeente:

Wijkcontactwethouder Verspuij komt in het kader van wijkgericht werken op 15 mei naar Tiel-Noord om met bewoners in gesprek te gaan. Deze wijkschouw is in overleg met de wijkorganisaties Rauwenhof/Drumpt en MEMO (Meslaan, Elzenpasch, Moespot en omgeving) tot stand gekomen.  Aansluitend op de wijkschouw is er een veiligheidsavond met de centrale vraag: “Wat kan ik als bewoner doen om de veiligheid in mijn wijk te verhogen?” Belangstellenden zijn van harte welkom.

Leave a Response