Displaying posts tagged with

“Gemeente Tiel”

MEMO ontmoet de burgemeester

Donderdag 10 mei beloofde een mooie dag te worden, maar het regende. De ontmoeting van de wijkorganisaties Rauwenhof/Drumpt en MEMO met de burgemeester ging wel door maar de fietstocht viel in het water. De burgemeester van Tiel Ir. J. Beenakker kwam langs in het kader van zijn verdere kennismaking met Tiel. De organisaties en de burgemeester […]

De Elzenpasch wordt niet gehoord

Memo heeft tevergeefs gepleit voor een bijzondere status voor de Elzenpasch in het nieuwe bestemmingsplan. Helaas het is treurig maar waar, de gemeente heeft de Elzenpasch niet gehoord. Lees het commentaar van MEMO: Gemeente Tiel stelt Elzenpasch teleur. Het is opgenomen onder het kopje bestemmingsplan.

Toelichting zienswijze door MEMO

Het natuurgebied of het Park De Elzenpasch met zijn bijzonder aanleg (aannemelijk K.G. Zocher)met zijn majesteuze bomen met zijn uniek flora en veelsoortige vogels kan niet meer worden opgevat als willekeurig groen. De Elzenpasch verdient een aparte status.

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 1 juli 2010

De Vereniging MEMO houdt één keer per jaar haar Algemene Vergadering. De conclusie van deze vergadering is dat de vereniging moet blijven bestaan. Ze vervult een nuttige functie. De communicatie gaat hoofdzakelijk verlopen via de website en via e-mails.
Het bestuur wordt verzocht meer de publiciteit te zoeken.

Impressie wijkschouw 22 juni 2010

De wijkschouw die B & W van Tiel houden in Tiel Noord is een begrip geworden. De Elzenpasch staat dit keer centraal.

Duurzaam Veilig in de Burgemeester Meslaan

Stappen voor een duurzaamveilige Burg. Meslaan. Ook Memo is van mening dat de veiligheid zal toenemen en dat de ontstane overlast afneemt.