Zocher tuin

Park De Elzenpasch een Zocher tuin.

In het boekje van Mevr. Carla Daaldrop ‘De Elzenpasch het lot van een huis’ lezen we de geschiedenis van het buitengoed. Het werd in 1847 door C. de Jongh verkocht aan H. Meijer Davidzn, koopman en brander uit Schiedam. De acte, gepasseerd bij Notaris Van Everdingen, somt de bezittingen die verkocht werden op. Een mooi lijstje. Op blz. 34 van het boekje zien we een plattegrond van een deel van het landgoed rondom huize ‘Buitenzorg’. Een mooie naam om te kunnen genieten. 

Hendrik Meijer (1799-1872) kwam in 1847 naar Drumpt. Het is duidelijk dat er geld was. Zo werd in 1849 het Koetshuis en de Boerderij aan de Burg, Meslaan 62 gebouwd. K.G. Zocher was in de tijd van de werkzaamheden aan de gracht (1838-1847) in Tiel. In de notulen van de Raad van die tijd staat dat het groen bij de gracht aangelegd werd door K.G. Zocher (‘Belommerde wandeling’). Er is bovendien correspondentie bekend tussen de Meijers van de Elzenpasch en Zocher. Deze gegevens maken het aannemelijk dat K.G. Zocher in ieder geval betrokken was bij de aanleg van de tuin om Huize Buitenzorg. Zocher werkte in Tiel, De Meijers hadden geld en ze knapten hun huis en de omgeving op. 

Maar er is meer. De Elzenpasch vertelt zijn verhaal zelf. In 1987 roept Copijn bij het zien van de Elzenpasch uit: Dit is een Zocher-tuin. Copijn is een tuinarchitect, bomenexpert. Hij was degene die de boomchirurgie in Nederland introduceerde en hij wordt beschouwd als een grondlegger van de wetenschap in dit vakgebied. En daarmee is het gezegd. Het is een Zocher tuin.

Tegenwoordig kunnen we op internet de groenprojecten van de familie Zocher in historisch perspectief zien en beleven. www.historischetuinen.nl/zochers.html . (Zochers online). We zien de structuur, de waterpartijen, de paden langs het water. Zocher spreekt over: ‘Lamme bochten als hij het heeft over de curves van zijn paden’. We zien de monumentale bomen. Ook wij trekken de conclusie: Het is een Zocher tuin. 

Naast Park, is de Elzenpasch ook een enig natuurgebied in Tiel. In 1969 bestempelde Staatsbosbeheer De Elzenpasch als  Natuurgebied en in 1972 stelt de Rijkstuinbouwconsulent in een rapport: De Elzenpasch is van natuurwetenschappelijke waarde. 

De Elzenpasch is enig in Tiel. Het is een Zocher tuin. Het is een natuurgebied. Het is een gebied van natuurwetenschappelijk waarde. Het is aan onze generatie dat te behouden. Nu komt het erop aan. Het is geen kwestie van geld. Het is een kwestie van willen.

Leave a Response