Duurzaam Veilig in de Burgemeester Meslaan

Op 9 februari is in de commissie Ruimte van de gemeente Tiel de duurzaam veilige inrichting van de Burgemeester Meslaan aan de orde geweest. Er lag een notitie voor van het college (Wethouder Anker). Namens MEMO heeft Jan de Koning ‘ingesproken’.

In de notitie kwam duidelijk aan de orde dat de huidige maatregelen voor een veilige Meslaan niet voldoende waren. Op een aantal punten hebben de aanpassingen zelfs een verslechtering tot gevolg gehad. Na een contructief overleg werd besloten het groene licht te geven voor de uitvoering van de voorstellen. Dat betekent, dat

  • duidelijker door middel van een poortconstructie wordt aangegeven dat het een 30-km gebied is.
  • het plateau “Moeslaan/Elzenpasch”vervangen wordt door een trillingsvrij plateau
  • de aansluiting fietspad zodanig wordt ingericht dat deze aansluiting beter opgemerkt wordt en dat auto’s en fietsers worden afgeremd
  • de beide straatwerken op de kruisingsvlakken Burg. Meslaan eveneens vervangen worden door een plateau
  • de bushalte kom voor het ziekenhuis wordt verwijderd en vervangen door een gewone halte
  • er een inrijverbod voor vrachtverkeer Burg. Meslaan, wegvak Rivierenlandlaan-inrit Vrijthof komt. Vrachtauto’s kunnen dus overal komen, maar mogen vanuit de Rivierenlandlaan niet meer de Burg. Meslaan in rijden

Memo is ook van mening dat met deze maatregelen de veiligheid inderdaad toeneemt en dat de ontstane overlast afneemt.

Leave a Response