Baggeren in de Elzenpasch

In het rustige gebied van de Elzenpasch wordt op dit moment hard gewerkt. Er wordt gebaggerd. En dat is nodig. Op de bodem van het water heeft zich heeft zich een enorme laag slib gevormd. Dat heeft tot gevolg dat er een gebrek aan zuurstof in het water ontstaat. En dat leidt er toe dat er stank overlast ontstaat en dat planten en de vissen er niet of nauwelijks meer kunnen leven. Door te baggeren krijgt het water weer de ruimte en komen de planten, de vissen etc. weer terug.

In het brede gedeelte van de Elzenpasch wordt een laag van zo’n 60 tot 65 cm slib weggehaald. In totaal praten we over 2266 m3 bagger over een totale oppervlakte van circa 4500m2. Het project heeft dus een flinke omvang. De bagger uit de Elzenpasch is niet vervuild. Er blijft zo’n 180m3 in de Elzenpasch en op het weitje achter. De rest wordt naar de Kellen (bij het restaurant De Betuwe) vervoerd. De plas daar wordt ontdiept.

Het baggeren in de Elzenpasch maakt deel uit van het plan van de gemeente om de zgn. B- en C –watergangen weer zodanig te herstellen dat het water weer van de ene wijk naar de andere kan stromen en dat daarmee ook water overlast voorkomen kan worden.
Nog in maart denkt men de werkzaamheden in de Elzenpasch af te ronden, dat is nog voor het broed seizoen. Kortom een mooi project. Zowel qua doelstelling als qua uitvoering

Na woord.
In de gesprekken rondom de vijverpartij wordt de laatste tijd gesproken over eventuele munitie die men zou kunnen aantreffen. Eerder onderzoek heeft echter al uitgewezen dat dat niet het geval zal zijn.
Ook wordt er wel gezegd dat de mogelijkheid bestaat dat er restanten van een vliegtuig gevonden kunnen worden. Ook dat blijkt tot nu toe niet het geval. Het ijzer blijft beperkt tot een oude fiets.

(Bron: Projectleider en de website van de gemeente Tiel)

Leave a Response