Displaying posts tagged with

“MEMO”

De Elzenpasch wordt niet gehoord

Memo heeft tevergeefs gepleit voor een bijzondere status voor de Elzenpasch in het nieuwe bestemmingsplan. Helaas het is treurig maar waar, de gemeente heeft de Elzenpasch niet gehoord. Lees het commentaar van MEMO: Gemeente Tiel stelt Elzenpasch teleur. Het is opgenomen onder het kopje bestemmingsplan.

Zocher tuin

K.G. Zocher werkte in Tiel toen de Fam. Meijer rondom Huize ‘Buitenzorg’een tuin liet aanleggen. De tuin heeft de kenmerken van een Zocher tuin

Behoudt ons erfgoed de Elzenpasch

MEMO en de Stichting tot behoud van Natuurgebieden in Tiel en Omgeving tonen hun visie voor het behoud van een enig natuurgebied in Tiel. Door een verandering van het begrip Groen wordt de Elzenpasch niet langer voldoende beschermd.

Toelichting zienswijze door MEMO

Het natuurgebied of het Park De Elzenpasch met zijn bijzonder aanleg (aannemelijk K.G. Zocher)met zijn majesteuze bomen met zijn uniek flora en veelsoortige vogels kan niet meer worden opgevat als willekeurig groen. De Elzenpasch verdient een aparte status.

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 1 juli 2010

De Vereniging MEMO houdt één keer per jaar haar Algemene Vergadering. De conclusie van deze vergadering is dat de vereniging moet blijven bestaan. Ze vervult een nuttige functie. De communicatie gaat hoofdzakelijk verlopen via de website en via e-mails.
Het bestuur wordt verzocht meer de publiciteit te zoeken.

Impressie wijkschouw 22 juni 2010

De wijkschouw die B & W van Tiel houden in Tiel Noord is een begrip geworden. De Elzenpasch staat dit keer centraal.