Impressie wijkschouw 22 juni 2010

Met de langzamerhand bekende groep: de wijkcontactwethouder dhr. Verspuij, een aantal vakambtenaren, de heren Franken, Pothuizen en de Koning hebben we weer door onze wijk gefietst. Het was met dit weer een aangename bezigheid.

Het grootste probleem wordt momenteel gevormd door de verschillende groepen (hang) jongeren in en rond de Elzenpasch. De gemeente studeert erop.

De aanpassingen aan de Meslaan worden op dit moment technisch voorbereid. Voordat feitelijk met de uitvoering begonnen wordt, krijgen we nog een publieksbijeenkomst om de maatregelen te bespreken. Van de kant van MEMO willen we natuurlijk graag controleren of de toezegde verbeteringen ook feitelijk op de rol staan. Toegezegd is ook dat een aantal punten van ongemak voor rolstoelpatiënten (trottoir hoogte verschillen) zal worden aangepakt.

Het uitbaggeren van de waterpartijen in de Elzenpasch is gebeurd door de gemeente (na ruim 30 Jaar). Het waterbeheer wordt nu overgedragen aan het waterschap. Het is waarschijnlijk dat er over 10 tot 15 jaar weer baggerwerkzaamheden plaats vinden.

Er blijft onzekerheid bestaan over de locatie van een aantal publieke zitbankjes. Sommigen twijfelen aan het nut.

Er waren klachten over het hoge gras op belangrijke zichtplaatsten. De gemeente gaat dat bekijken en zoveel mogelijk verbeteren.

Natuurlijk komt er een officieel verslag van de gemeente.

Leave a Response