Toelichting zienswijze door MEMO

Dinsdagavond 13 december 2011 werden de indieners van een zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan Tiel Noord, Zuid en Kleine kernen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze nader toe te lichten. MEMO maakte van deze gelegenheid gebruik. De zienswijze van MEMO staat op deze site onder het kopje Bestemmingsplan.

Namens MEMO voerde dhr. Perry Franken het woord. Hij benadrukt nog eens dat het natuurgebied of park De Elzenpasch, door zijn bijzondere aanleg met waterpartijen (waarschijnlijk K.G. Zocher), door de majestueuze bomen, de unieke flora en veelsoortige vogels niet kan worden opgevat als algemeen of willekeurig groen zoals nu omschreven in het voorontwerp bestemmingsplan. De Elzenpasch verdient een aparte status. MEMO wil niet dat het mogelijk wordt dat er in de Elzenpasch gebouwen en/of een jongerenontmoetingplaats kunnen komen. MEMO wil verloedering van het park voorkomen.

Naast woorden liet Dhr. Perry Franken ook beelden van de Elzenpasch zien. De schoonheid van de getoonde beelden maakte indruk op de aanwezige commissie leden. Het waren beelden van de Elzenpasch en daar voorkomende bedreigde of op de Rode Lijst staande bloemen en planten. Met trefwoorden in beeld werd nogeens te meer het standpunt van MEMO duidelijk.  De commissie leden spraken hun lof er over uit.

Ook dhr. J. Jonker lichtte zijn zienswijze over de status van de Elzenpasch toe. Hij benadrukte nog eens dat het toekennen van een beschermde status aan een waardevol maar kwetsbaar gebied als de Elzenpasch niet primair een kwestie is van geld maar een kwestie van goede wil en visie.

 

Comments are closed.