Displaying posts tagged with

“Baggeren”

Baggeren in de Elzenpasch

De Elzenpasch dreigde dicht te slibben. Het waterschap is begonnen met baggeren. De waterdoorstroom moet daarna weer op peil zijn. Gelukkig wordt er rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels.