Doelgerichte contacten

De vereniging heeft contact gezocht met de instellingen van het zorgkwartier en de gemeente.  Het contact met Vrijthof en het ziekenhuis heeft geleid tot een intensief overleg daarbij werden zowel gemeenschappelijke belangen (verkeerssituaties) als verschillen van inzicht geconstateerd (de bouw van het senioren complex). De gemeente houdt zich bezig met aspecten van verkeersveiligheid, overlast voor de bewoners en de natuur. MEMO tracht daarbij steeds op basis van argumenten en het aandragen van ideeën tot betere oplossingen te komen.