Missie

De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen en het instandhouden van de authenticiteit, het karakter en de leefsfeer in de omgeving van de Burgemeester Meslaan, de Elzenpasch, de Moespot. De vereniging wil al hetgeen daar rechtstreeks of zijdelings verband meehoudt of daarvoor bevordelijk kan zijn, stimuleren. Alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging wil oprecht, eerlijk en vasthoudend zijn.

De vereniging wil communiceren met de overheden, instellingen voor zorg, buurtbewoners, de pers en allen die belangstelling tonen voor het werk van de vereniging.