Zienswijze

Raad van de Gemeente Tiel

Postbus 6325

4000 HH Tiel.

Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord, Zuid
en Kleine kernen.

Tiel, 31 oktober 2011.

Geachte Leden van de Raad der Gemeente Tiel,

Degenen die kennis genomen hebben van de reactie van het
College van B&W op het geen de vereniging MEMO in de inspraak ronde van het
bestemmingsplan naar voren heeft gebracht zijn zeer geschrokken. De gemeente
Tiel is in het verleden te vaak onachtzaam geweest als het gaat om het behouden
van historie voor Tiel. Door de Elzenpasch een speciale status te onthouden
begeeft de gemeente zich opnieuw op een hellend vlak.

Het Park ‘de Elzenpasch’ is een gebied met een grote cultuur
historische waarde. De geschiedenis van het landgoed is uniek. En daar en boven
wordt het voor waarschijnlijk gehouden dat ook deze Tielse tuin ontworpen is
door K.G. Zocher. Daarmee is het huidige Park De Elzenpasch een monument. De
flora van de Elzenpasch met haar monumentale bomen, rijke plantengroei en vele
vogelsoorten maken het Park de Elzenpasch tot een enig natuur gebied in
Tiel.  In het nieuwe bestemmingsplan
krijgt het park de status van Groen. De vereniging MEMO is van oordeel dat deze
kwalificatie geen recht doet aan de waarde van het park als natuur- en wandel
gebied.

In de huidige situatie heeft de Elzenpasch duidelijk de
status van een park. Het is een park dat tussen 6.30 uur en 22.00 uur wordt
opengesteld voor wandelaars, fietsers op paden en loslopende honden. In de
nieuwe situatie is het groen dat beschikbaar is voor speelvoorzieningen,
jongeren ontmoetingsplaatsen, nutsvoorzieningen en mogen daarbij behorende
gebouwen worden geplaatst.Het karakter van het huidige park wordt daarmee aangetast.
Het krijgt een voorgesteld gebruik dat veel grotere risico’s inhoudt voor het
behoud van het wandelgebied. Daar waar nu nog opgetreden kan worden tegen
ongewenste aanwezigheid zal straks gezegd worden: ‘Niets aan te doen’. MEMO
vreest dat de gemeente straks het tempo van de vernielingen echt niet meer bij
kan houden. Ondanks de beste bedoelingen en beste beloften zet het nieuwe
bestemmingplan de deur open voor een aftakeling. We moeten beseffen dat het een
monumentaal parkgebied is. Het is niet vergelijkbaar
met een groenstrook of een klein overblijvend randgebied. De gemeente Tiel moet
blijven instaan voor het niveau van deze uitzonderlijke schoonheid en zij moet
er streng op toe zien dat het park in tact blijft.

Het park kent thans een onderhoudsplan dat recht doet aan de
waarde van het gebied. En deze waarde is groot. De monumentale bomen, waarvan
er in Tiel veel te weinig zijn overgebleven, zijn hier nog aanwezig. Waar
vinden we in Tiel nog zo’n prachtige Bruine beuk (Fagus
sylvatica ‘Atropurpurea’). Waar vinden we in Tiel nog een gebied waar we
zomaar meer dan 100 verschillende plantensoorten aantreffen? Waar vinden we in
Tiel nog een gebied waar we planten van de rode lijst aantreffen? Waar vinden
we nog de Guldensleutelbloem (Primula veris) , de Guldenroede  (Solidago virgaurea), de Vogelmelk  Ornithogalum umbellatum), de Wilde marjolein (Origanum vulgare), de Zwanenbloem (Butomus  umbellatus).

Waar in Tiel kun je de Groene Specht nog tegen de boom zien en
horen tikken? Dat is de Elzenpasch een natuurgebied met cultuurhistorische
waarden.

De reactie van B&W op ons pleidooi  in de inspraakronde doet geen recht aan het
park.  MEMO doet een beroep op de Raad om
de Elzenpasch haar status van Park te laten behouden.  Stem voor behoud van cultuur en stem tegen verloedering.

Hoogachtend,

Namens
MEMO,                                             mede
.                                                          namens Stichting tot Behoud van Natuurgebieden in Gemeente Tiel en omgeving,

 

G.J. van der Sangen                                       C. Mangnus

 

Naschrift.

We hebben in deze brief het logo van de vereniging vervangen
door een deel van het bord dat men passeert om in de Elzenpasch te gaan
wandelen. U bent welkom.