Gemeente Tiel stelt Elzenpasch teleur

Gemeente Tiel stelt Elzenpasch teleur

Veel gemeenten zijn er trots op een landgoed of een buitengoed binnen hun grenzen te hebben. De gemeente Tiel weet dat echter niet te waarderen. De gemeente greep de mogelijkheid die een nieuw bestemmingsplan bood niet aan om het enige natuurgebied binnen haar grenzen de waarde toe te kennen die het verdient. De gemeente onderkende niet de waarde van een achttiende eeuwse Engelse landschaptuin binnen haar grenzen. En helaas, de gemeente Tiel zet daarmee haar naoorlogse traditie van vernietiging en/of ontzegging van bescherming aan waardevolle elementen in haar stad voort. Eén van bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan schreef: het is dit keer geen kwestie van geld maar van visie. Het onthouden van een aparte status aan de Elzenpasch in het bestemmingsplan is een gebrek aan visie van de gemeente Tiel.

Het Park de Elzenpasch werd aangelegd rond het jaar 1850. Het was een achttiende eeuwse Engelse landschapstuin, die toen in de mode was. Als architect wordt wel genoemd K.G. Zocher.  En dat is beste aannemelijk. Het gebied is thans ongeveer een ha groot.  Maar naast deze cultuur historische waarde heeft de Elzenpasch ook betekenis als natuurgebied. In 1969 bestempelde Staatsbosbeheer De Elzenpasch als natuurgebied en in 1972 stelt de Rijkstuinbouwconsulent in een rapport dat het gebied van natuurwetenschappelijke waarde is.  In dit gebied groeien meer dan 150 verschillende kruiden en planten. In dit gebied vinden we meer dan 20 verschillende soorten zwammen. In dit gebied leven meer dan 50 verschillende vogelsoorten. Het is geen gebied dat openbaar groen is in termen van het nieuwe bestemmingplan. Het is een gebied met een bijzondere waarde. De gemeente Tiel weet het echter niet op haar waarde te schatten. Ze wil de Elzenpasch niet helpen. De bestemming blijft Openbaar groen. Het enige lichtpuntje is dat er volgens het bestemmingsplan geen jongeren ontmoetingsplaatsen mogen worden ingericht. Symptoom bestrijding in plaats van beleid.

De stem van MEMO is bij de gemeente Tiel niet gehoord. MEMO stelt zich thans de vraag of de actie Help  de Elzenpasch de moeite waard geweest is. Neen, dus. De gemeente heeft de Elzenpasch om voor MEMO onduidelijke redenen teleurgesteld. De enige winst is misschien dat sommige beleidsmakers nu van de Elzenpasch gehoord hebben.