Bestemmingsplan

In 2010 heeft de gemeente een voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan Tiel Noord, Zuid en de dorpen Kapel Avezaath en Wadenoijen gepubliceerd. De Elzenpasch houdt daarin de bestemming groen. Maar binnen groen is veel meer mogelijk dan in het huidige bestemmingsplan. De toegevoegde bestemmingen zijn c. evenementen e. jongeren ontmoetingsplaatsen en f. beeldende kunstwerken. Daarnaast is er sprake van g. nutsvoorzieningen en i. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Gebouwen met een inhoud van 50 m3 en 3 meter hoog behoren daarbij tot de mogelijkheden. Op het water wordt pleziervaart mogelijk.

Deze omschrijvingen mogen niet van toepassing worden op de Elzenpasch. De Elzenpasch is een natuur- en wandelgebied met monumentale bomen en veel planten- en vogelsoorten. Een aantal zijn zelfs beschermd of komen voor op de Rode Lijst.